PARTICULIEREN

Vaktherapie voor particulieren

Heb je het advies gekregen om vaktherapie te gaan volgen? Of bent u als ouder op zoek naar ondersteuning voor uw kind? Wij denken graag met u mee.

De Vaktherapeuten werkt met geregistreerde vaktherapeuten

Leuke therapie

Vaktherapie kan niet alleen een zinvolle, maar ook een leuke therapie zijn. Je kunt nieuwe dingen leren over jezelf, succeservaringen beleven en gaandeweg leer je hoe je anders met lastige situaties om kan gaan. Als therapeut lopen wij een tijdje met je mee om te zien welke kwaliteiten jij in je hebt om je verder te ontwikkelen als persoon. Dit doen we liefst in jouw eigen omgeving en komen dus bij jou in de buurt om de vaktherapie te geven. Dit kan soms op school zijn, of in het activiteitencentrum waar je werkt. Voor iedereen is er wel een plek in de buurt te vinden. Op deze website is veel informatie te vinden over diverse vormen van vaktherapie. Maar als u specifieke vragen heeft, neem dan contact op via het contactformulier.

Voor wie

Vaktherapie werkt voor jongeren en mensen met een verstandelijke beperking, omdat het verbale aspect in de therapie niet het belangrijkste is. De ervaringen die opgedaan worden in het hier en nu zijn van veel groter belang. Over deze ervaringen kan met de cliënt gesproken worden, zodat nieuwe inzichten verworven worden. Maar de ervaring op zich kan voldoende effectief zijn voor de cliënt om ook in de toekomst anders met situaties om te gaan. Naast de therapie met de cliënt worden begeleidingsadviezen aan ouders, leerkrachten en begeleiders gegeven.

De Vaktherapeuten biedt ondersteuning bij diverse hulpvragen, zoals:

  • vergroten van zelfvertrouwen
  • jezelf positief ervaren
  • voor jezelf opkomen
  • omgaan en samen spelen met anderen
  • vertrouwen hebben in andere mensen
  • ontspannen
  • omgaan met emoties, zoals verdriet, boosheid, angst
  • controleren van impulsief gedrag
  • traumaverwerking
  • etc.

Vergoeding voor vaktherapie is in het kader van de Jeugdwet mogelijk via een Persoons Gebonden Budget (PGB). Informeer naar de mogelijkheden bij de gemeente. Voor volwassenen is vergoeding in sommige gevallen mogelijk via de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering.

Kosten
Individuele vaktherapie

individuele vaktherapie: € 80,- per sessie 
reiskostenregeling: € 30,- per afspraak
evaluatiebesprekingen: € 70,- per uur
verslaglegging: €140,- per verslag

Groepsgerichte vaktherapie

groepsgerichte vaktherapie: € 60,- per sessie

reiskostenregeling: verwerkt in de sessieprijs 

besprekingen: € 70,- per uur

verslaglegging: €140,- per verslag

Vergoedingen

Vergoeding voor vaktherapie is in het kader van de Jeugdwet mogelijk in de vorm van een PGB (persoonsgebonden budget). Informeer naar de mogelijkheden bij de gemeente waarin u woont. Voor volwassenen is het in sommige gevallen mogelijk via de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering. Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars die de verschillende vormen van vaktherapie mogelijk vergoeden. Informeer altijd vooraf bij je eigen zorgverzekeraar of vergoeding voor vaktherapie mogelijk is.
Als een indicatie is afgegeven via het CIZ of Bureau Jeugdzorg dan wordt vaktherapie vergoed middels Zorg In Natura bij een erkende instelling. De Vaktherapeuten heeft contacten met enkele erkende instellingen in de Randstad voor wie wij de vaktherapie verzorgen.

Voor meer informatie neem contact op of kijk op op de pagina folders & links.

Wij verzorgen vaktherapie of hebben in het verleden vaktherapie verzorgd voor o.a.

Interesse in vaktherapie van De Vaktherapeuten? Neem dan contact met ons op.

ELKE VORM VAN VAKTHERAPIE HEEFT EEN EIGEN KARAKTER

ELKE VORM VAN VAKTHERAPIE BEELDEND MUZIEK PMT DRAMA DANS HEEFT EEN EIGEN KARAKTER​

VAKTHERAPIE BEELDEND

Bij beeldend kun je werken met materialen die bij jou passen. Zo kun je uiten wat je denkt of voelt, of nieuwe ervaringen opdoen en kijken naar je eigen mogelijkheden.

VAKTHERAPIE MUZIEK

Bij muziek kun je gevoelens uiten met muziekinstrumenten. Je kan leren eigen keuzes te maken en op anderen af te stemmen. Dat helpt je om anders met dingen om te gaan.

VAKTHERAPIE PMT

In PMT ga je veel sporten en bewegen. Je doet mogelijk nieuwe ervaringen op. PMT helpt je jezelf en je lichaam positief te beleven. Hierdoor kun je anders met jezelf en anderen omgaan.

VAKTHERAPIE DRAMA

In dramatherapie wordt gewerkt met o.a. rollenspel, theater, improvisatie, gedichten en films maken. Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen en daar gaat het ook om.

VAKTHERAPIE DANS

In dans kun je gevoelens uiten, in contact komen met jezelf en met anderen. Het samenspel van muziek en bewegen geeft een ervaring die je als persoon rijker maakt.

AANMELDEN

De Vaktherapeuten kan ingezet worden voor particuliere cliënten, maar ook voor gezondheidszorginstellingen justitiële (jeugd)instellingen of scholen.