PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE BEELDENDE THERAPIE MUZIEKTHERAPIE
Voor kinderen, (justitieel geplaatste) jongeren/volwassenen en voor mensen met een verstandelijke beperking (alle leeftijden) in het gehele randstedelijke gebied
AANBOD

De Vaktherapeuten werkt zowel voor particulieren als voor instellingen

DE VAKTHERAPEUTEN WERKT FLEXIBEL EN LAAGDREMPELIG

De Vaktherapeuten werkt zo dicht mogelijk in de vertrouwde omgeving van de cliënt en probeert de hulp snel in te zetten, waardoor vrijwel zonder wachtlijst gewerkt kan worden. De Vaktherapeuten wordt ingezet bij hulpverlening aan kinderen, (justitieel geplaatste) jongeren/volwassenen en mensen met een verstandelijke beperking.

ELKE VORM VAN VAKTHERAPIE HEEFT EEN EIGEN KARAKTER

ELKE VORM VAN VAKTHERAPIE BEELDEND MUZIEK PMT DANS DRAMA HEEFT EEN EIGEN KARAKTER​

VAKTHERAPIE BEELDEND

Bij beeldend kun je werken met materialen die bij jou passen. Zo kun je uiten wat je denkt of voelt, of nieuwe ervaringen opdoen en kijken naar je eigen mogelijkheden.

VAKTHERAPIE MUZIEK

Bij muziek kun je gevoelens uiten met muziekinstrumenten. Je kan leren eigen keuzes te maken en op anderen af te stemmen. Dat helpt je om anders met dingen om te gaan.

VAKTHERAPIE PMT

In PMT ga je veel sporten en bewegen. Je doet mogelijk nieuwe ervaringen op. PMT helpt je jezelf en je lichaam positief te beleven. Hierdoor kun je anders met jezelf en anderen omgaan.

VAKTHERAPIE DRAMA

In dramatherapie wordt gewerkt met o.a. rollenspel, theater, improvisatie, gedichten en films maken. Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen en daar gaat het ook om.

VAKTHERAPIE DANS

In dans kun je gevoelens uiten, in contact komen met jezelf en met anderen. Het samenspel van muziek en bewegen geeft een ervaring die je als persoon rijker maakt.

AANMELDEN

De Vaktherapeuten kan ingezet worden voor particuliere cliënten, maar ook voor gezondheidszorginstellingen jeugdinstellingen justitiële instellingen of scholen.

Geregistreerd vaktherapeuten aangesloten bij een eigen beroepsvereninging

VAKTHERAPIE VOOR PARTICULIEREN

Heb je het advies gekregen om vaktherapie te gaan volgen? Of bent u als ouder op zoek naar ondersteuning voor uw kind? Wij denken graag met u mee. Vaktherapie kan niet alleen een zinvolle, maar ook een leuke therapie zijn. Je kunt nieuwe dingen leren over jezelf, succeservaringen beleven en gaandeweg leer je hoe je anders met lastige situaties om kan gaan.

VAKTHERAPIE VOOR INSTELLINGEN

Bent u op zoek naar een vaktherapeut voor één of meer cliënten binnen uw instelling of school? De Vaktherapeuten kan u daar wellicht verder mee helpen. Vaktherapie werkt voor jongeren en mensen met een verstandelijke beperking, omdat het verbale aspect in de therapie niet het belangrijkste is. De ervaringen die opgedaan worden in het hier en nu zijn van veel groter belang. Over deze ervaringen kan met de cliënt gesproken worden, zodat nieuwe inzichten verworven worden.

VAKTHERAPIE VOOR INSTELLINGEN

Bent u op zoek naar een vaktherapeut voor één of meer cliënten binnen uw instelling of school? De Vaktherapeuten kan u daar wellicht verder mee helpen. Vaktherapie werkt voor jongeren en mensen met een verstandelijke beperking, omdat het verbale aspect in de therapie niet het belangrijkste is. De ervaringen die opgedaan worden in het hier en nu zijn van veel groter belang. Over deze ervaringen kan met de cliënt gesproken worden, zodat nieuwe inzichten verworven worden.

Aanvragen worden gestart met een intakegesprek met cliënt, ouders en belangrijke verwijzers

Wij werken zowel voor particulieren als voor span instellingen of scholen. Er kan gekozen worden voor het direct invullen van een aanmeldingsformulier door te klikken op onderstaande aanmeld-knop. Dit voornamelijk als voor een individuele cliënt vaktherapie wordt aangevraagd. Indien u als instelling geïnteresseerd bent in het afnemen van vaktherapie voor meer cliënten, of u denkt erover een pilot vaktherapie te starten binnen uw instelling of school, dan adviseren wij u contact op te nemen via het contactformulier of door ons te bellen: 06 547 47 897.

Wij verzorgen vaktherapie of hebben in het verleden vaktherapie verzorgd voor o.a.