MUZIEK

Je hoeft niet muzikaal te zijn

Vaktherapie Muziek

Vaktherapie muziek is een therapievorm waarbij je aan de slag gaat met muziekinstrumenten of muziek gaat luisteren. Je hoeft niet muzikaal te zijn, maar met behulp van muziek leer je je gevoel te uiten, je eigen keuzes te maken of juist samen te werken met anderen. Hierdoor kan je leren waar je goed in bent of wat je zou willen veranderen.

 

De Vaktherapeuten werkt flexibel en laagdrempelig in de vertrouwde omgeving van de cliënt

Door muziekopdrachten kan je nieuwe ervaringen opdoen

Vaktherapie muziek kan je helpen als je niet zo goed in je vel zit en je het lastig vindt om hier zelf iets aan te veranderen. Samen met de therapeut ga je kijken welke opdrachten bij jou passen. Door muziekopdrachten kan je nieuwe ervaringen opdoen, hierdoor kan je anders met jezelf of anderen omgaan.