MEDEWERKERS

Sander Fauth – psychomotorisch therapeut (PMT)

Sander Fauth (1971) startte in 2002 een eigen praktijk voor psychomotorische therapie, welke in 2012 werd omgezet naar De Vaktherapeuten.
Sander houdt van sporten en wilde van kinds af aan profvoetballer of gymleraar worden. Profvoetballer lukte niet, maar heeft wel de ALO gedaan om gymnastiekleraar te worden, met als specialisatie speciaal onderwijs. Daarna is hij direct aan het werk gegaan bij Huize Ursula in Nieuwveen (Nu Ipse de Bruggen), een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, waar hij tevens werd opgeleid als psychomotorisch therapeut.
Werkzaam als psychomotorisch therapeut vanaf 1996 en naast uitgebreide ervaring binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg tevens gespecialiseerd in de forensische (jeugd)zorg.
Sander werkt ook voor Forensisch Centrum Teylingereind, een justitiële jeugdinrichting, waar samen met collega’s van De Vaktherapeuten vaktherapie verzorgd wordt in het kader van persoonlijkheidsonderzoeken van jongeren (observatie) en in het kader van behandeling van jongeren. Ruime ervaring op het gebied van:

 • Individuele vaktherapie PMT
 • Ik sta Sterk!
 • Weerbaarheidstrainingen
 • Rots & water trainingen (basis & autisme)
 • In Control! (erkende interventie omgaan met agressie)
 • Move it (open therapiegroep)


Tom Rietberg – psychomotorisch therapeut (PMT)

Tom Rietberg (1982) werkt sinds 2022 voor De Vaktherapeuten. Hij heeft ruime ervaring in de forensische jeugdzorg en werkt momenteel bij De Vaktherapeuten op basis van werkervaringsplaats in het kader van zijn opleiding (deeltijd) voor psychomotorische therapie aan de Hogeschool Windesheim.

 • Individuele vaktherapie PMT
Joosje van Dooren – muziektherapeut

Joosje van Dooren (1983) werkt sinds 2012 voor de Vaktherapeuten als muziektherapeut. Zang en piano zijn de instrumenten die zij al van jongs af aan graag speelt, maar vraag haar om te drummen of beats te maken en dan is ze net zo enthousiast. Zij wil in haar therapieën namelijk gebruik maken van wat de cliënt aanspreekt. 

Zij werkt met passie als muziektherapeut en vindt het belangrijk om zichzelf te blijven professionaliseren. Hiervoor heeft zij in 2012 de tweejarige opleiding Master of Arts Therapies gevolgd en heeft zich verder gespecialiseerd in de neurologische muziektherapie. 

Joosje heeft ruime werkervaring in de verstandelijk gehandicapten zorg en in de gesloten en justitiële jeugdzorg. Naast haar werk voor De Vaktherapeuten is zij werkzaam voor het mede door haar opgerichte NIM, stichting voor laagdrempelige nascholing voor muziektherapeuten. 

 • Neurologische muziektherapie
 • Observatie onderzoek door middel van muziektherapie

Jeroen Koppenol – psychomotorisch therapeut (PMT)

Jeroen Koppenol (1971) werkt sinds 2022 voor De Vaktherapeuten. Hij heeft ruime ervaring in de zorg en werkt momenteel bij De Vaktherapeuten op basis van werkervaringsplaats in het kader van zijn opleiding (deeltijd) voor psychomotorische therapie aan de Hogeschool Windesheim.

 • Individuele vaktherapie PMT
Julien de Jager – psychomotorisch therapeut (PMT)

Julien de Jager (1987) werkt sinds 2018 voor De Vaktherapeuten, in eerste instantie vanuit een werkervaringsplaats. Zijn expertise ligt op het gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij werkt tevens voor SGK Sportbelang in Den Haag.

 • Autisme
 • Individuele vaktherapie PMT
 
 
 
Elisa Flipse – beeldend therapeut

Elisa Flipse (1994) werkt sinds 2020 voor De Vaktherapeuten als beeldend therapeut (locatie Teylingereind in Sassenheim) & gedragsdeskundige (locatie Onderwijs Wijzer in Zoetermeer). 

 • Observatie onderzoek door middel van beeldende therapie
 • Schematherapie
 • Geef me de vijf

Bas de Wolff – psychomotorisch therapeut (PMT)

Bas de Wolff (1977) werkt sinds 2020 voor De Vaktherapeuten, in eerste instantie vanuit een werkervaringsplaats. Zijn expertise ligt op het gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij werkt tevens als psychomotorisch therapeut voor Ipse de Bruggen in Nieuwveen.