AANBOD

5 vormen van vaktherapie met een eigen karakter

Vaktherapie aanbod

Elke vorm van vaktherapie heeft een eigen karakter. In beeldend blijft zichtbaar wat gemaakt is door de cliënt. Bij muziek kan een eigen cd opgenomen worden en in PMTdans of drama wordt regelmatig gewerkt met video-opnames om succeservaringen vast te kunnen leggen. Welke vorm van vaktherapie gekozen wordt, hangt ook voor een groot deel af van de affiniteit die de cliënt ermee heeft. Vaktherapie kan individueeel of in groepsverband plaatsvinden. Over het algemeen zijn de groepsgerichte vaktherapieën meer geïndiceerd als de problematiek in de omgang met anderen naar voren komt, er met anderen geoefend kan worden in nieuw aan te leren gedrag of als cliënten in de therapie in een bepaalde mate kunnen leren van elkaar.

 

In bepaalde gevallen kan het systeem (ouders of begeleiders) in de vaktherapie betrokken worden

ELKE VORM VAN VAKTHERAPIE HEEFT EEN EIGEN KARAKTER

ELKE VORM VAN VAKTHERAPIE BEELDEND MUZIEK PMT DRAMA DANS HEEFT EEN EIGEN KARAKTER​

VAKTHERAPIE BEELDEND

Bij beeldend kun je werken met materialen die bij jou passen. Zo kun je uiten wat je denkt of voelt, of nieuwe ervaringen opdoen en kijken naar je eigen mogelijkheden.

VAKTHERAPIE MUZIEK

Bij muziek kun je gevoelens uiten met muziekinstrumenten. Je kan leren eigen keuzes te maken en op anderen af te stemmen. Dat helpt je om anders met dingen om te gaan.

VAKTHERAPIE PMT

In PMT ga je veel sporten en bewegen. Je doet mogelijk nieuwe ervaringen op. PMT helpt je jezelf en je lichaam positief te beleven. Hierdoor kun je anders met jezelf en anderen omgaan.

VAKTHERAPIE DRAMA

In dramatherapie wordt gewerkt met o.a. rollenspel, theater, improvisatie, gedichten en films maken. Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen en daar gaat het ook om.

VAKTHERAPIE DANS

In dans kun je gevoelens uiten, in contact komen met jezelf en met anderen. Het samenspel van muziek en bewegen geeft een ervaring die je als persoon rijker maakt.

AANMELDEN

De Vaktherapeuten kan ingezet worden voor particuliere cliënten, maar ook voor gezondheidszorginstellingen justitiële (jeugd)instellingen of scholen.