FOLDERS

Voor meer informatie

Folders

Er zijn diverse folders beschikbaar met informatie over vaktherapie en andere relevante informatie:

De Vaktherapeuten cliëntenfolder

Folders over diverse vormen van vaktherapie

De Vaktherapeuten cliëntenfolder

Vaktherapie beeldend folder voor verwijzers

vaktherapie muziek

vaktherapie muziek cliëntenfolder

 

Folders voor verwijzers

De Vaktherapeuten

cliëntenfolder

vaktherapie beeldend

folder voor verwijzers