LINKS

Voor meer informatie

Links

Wil je meer informatie over vaktherapie dan zijn er ook nog de volgende websites die interessante informatie kunnen opleveren:

www.vaktherapie.nl
Website van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Klik hier voor de informatiefolder.

www.registervaktherapie.nl
Website van de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB).

In het Register zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.
Klik hier voor de informatiefolder.

www.nvpmt.nl
Website van de Nederlandse Vereniging voor PsychoMotorische Therapie (inclusief adreslijst zelfstandig gevestigd psychomotorisch therapeuten)

www.ciz.nl
Website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Op deze website kan je vinden bij welk Regionaal Indicatie Orgaan een indicatieaanvraag voor vaktherapie ingediend kan worden.

www.bureaujeugdzorg.info
Website van Bureau Jeugdzorg
Op deze website kan je op zoek naar een Bureau Jeugdzorg bij jou in de buurt.

www.pgb.nl & www.svb.nl
Websites met veel praktische informatie over het persoonsgebonden budget (PGB).

www.pmtinfosite.nl
Website met de meest uitgebreide informatie over psychomotorische therapie.