Beeldend Muziek PMT Drama Dans
Vaktherapie beeldend
Bij beeldend kun je werken met materialen die bij jou passen. Zo kun je uiten wat je denkt of voelt, of nieuwe ervaringen opdoen en kijken naar je eigen mogelijkheden..
Vaktherapie muziek
Bij muziek kun je gevoelens uiten met muziekinstrumenten. Je kan leren eigen keuzes te maken en op anderen af te stemmen. Dat helpt je om anders met dingen om te gaan..
Vaktherapie PMT
In PMT ga je veel sporten en bewegen. Je doet mogelijk nieuwe ervaringen op. PMT helpt je jezelf en je lichaam positief te beleven. Hierdoor kun je anders met jezelf en anderen omgaan..
Vaktherapie drama
In dramatherapie wordt gewerkt met o.a. rollenspel, theater, improvisatie, gedichten en films maken. Het Griekse woord 'drama' betekent handelen en daar gaat het eigenlijk ook om..
Vaktherapie dans
In dans kun je gevoelens uiten, in contact komen met jezelf en met anderen. Het samenspel van muziek en bewegen geeft een ervaring die je als persoon rijker maakt..

Welkom bij De Vaktherapeuten

Welkom bij De Vaktherapeuten. Wij verzorgen op dit moment vaktherapie beeldend, muziek en PMT voor jongeren en jongvolwassenen en voor mensen met een verstandelijke beperking (alle leeftijden) in het gehele randstedelijke gebied. Voor vaktherapie drama of dans kunnen we inmiddels doorverwijzen naar ervaren collega's die de vraag op kunnen pakken.

De Vaktherapeuten werkt zowel voor particulieren als voor instellingen en wij verzorgen de vaktherapie zo dicht mogelijk in de directe leefomgeving van de cliënt om hem of haar verder te helpen.

Op deze website kunt u veel informatie vinden over de verschillende vormen van vaktherapie, ons aanbod, maar ook over wie wij zijn en hoe we werken.

Informatie voor jongeren/ouders   -   Informatie voor instellingen

De Vaktherapeuten